Desserts

Deserts

Anmitsu

Anmitsu

IDR35.000

(Choose Gelato Ice Cream, Azuki & Mochi)
Fruits Anmitsu

Fruits Anmitsu

IDR35.000

(Choose Gelato Ice Cream, Mochi, Fresh Fruits & Azuki)